Auzită azi, la concursul "Cetăţenia europeană"

Întrebare: Numiţi trei pericole de care este ameninţată Uniunea Europeană.
Răspuns: Terorismul, armamentul nuclear şi Chuck Norris.